Sosyal Medya'nın Gündelik Hayata Etkileri | Blog

Sosyal Medya'nın Gündelik Hayata Etkileri

Sosyal Medya'nın Gündelik Hayata Etkileri

S osyal Medya Ve Gündelik Yaşam

SOSYAL MEDYA VE MAHREMİYET İLİŞKİSİ

Sosyal medya'nın günlük hayattaki etkilerine tek bir paradigmadan bakmak mümkün değildir. Mahremiyet paradigmasından bakacak olursak sosyal medya, sanal dünya algısı adı altında tüm mahremiyet unsurlarını yok edip, kişilerin mahremiyetsiz bir hayat sürmelerine ön ayak olmaktadır. Bireyler bu var olmayan mahremiyet yasasını sosyal medya hesaplarını kullanarak kabul etmiş, onaylamış sayılmaktadır. Gündelik hayatta ince ve keskin çizgilerle çizilen mahremiyet olgusunu sosyal medya'da görmek mümkün değildir. 

Kategoriler

PAYLAŞ

Bazı Projelerimize Göz Atın